خدمات آنادایز آلومینیوم

خدمات آنادایز آلومینیوم  یک فرایند الکتروشیمیایی است میتوان نمای فلزی ساختمان را در مقابل اشعه شدید آفتاب مقاوم کرد. مزیت به کارگیری نما با آنادایزینگ آلومینیوم نسبت به خدمات رنگ پودری ماندگاری طیف رنگی آن میباشد که بیش از 40 سال بدون تغییر خواهد بود درصورتی که نمای فلزی طرح دار با خدمات رنگ پودری در مقابل اشعه uv تا 20 سال ماندگاری دارند.
خدمات آنادایز آلومینیوم در سطح گسترده­ ای ازجمله نمای الومینیوم ساختمان، درب وپنجره های آلومینیومی، قطعات آلومینیومی مورد مصرف در نمای فلزی طرح دار و پروفیل­های صنعتی به کار گرفته می­شود. خدمات آنادایز رنگی یکی از روش های پوشش سطحی  است که به طور گسترده برای آلومینیوم استفاده می شود. این نام از اکسیداسیون آندی گرفته شده است . در ادامه به برسی موارد کاربرد آلومینیوم آنودایز شده، مزایای آن درصنعت و شرایط نگهداری آن میپردازیم.

μm 13

میکرون ضخامت رنگ

مقاوم در برابر اشعه یو وی

10

طیف رنگ